• Gạch Viglacera 30×60 – ECOM-36801 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36801:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36801 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch ECOM-01 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36801

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36802

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36801A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36802

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 – ECOM-36802 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36802:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36802 (Gạch màu Đậm) thuộc bộ gạch ECOM-01 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36801

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36802

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36801A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36802

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36801A (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36801A:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Hỗn Hợp
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36801A (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch ECOM-01 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36801

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36802

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36801A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36802

  80.000100.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch ECOM-05 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36805

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36806

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36805A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36806

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805A (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805A:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Hỗn Hợp
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36805A thuộc bộ gạch ECOM-05 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36805

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36806

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36805A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36806

  80.000100.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36806 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36806:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36806 thuộc bộ gạch ECOM-05 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36805

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36806

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36805A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36806

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807 thuộc bộ gạch ECOM-07 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36807

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36808

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36807A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36808

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807A (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807A:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36807A thuộc bộ gạch ECOM-07 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36807

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36808

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36807A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36808

  80.000100.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36808 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36808:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36808 thuộc bộ gạch ECOM-07 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36807

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36808

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36807A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36808

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809 thuộc bộ gạch ECOM-09 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36809

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36810

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36809A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36810

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809A (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809A:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36809A thuộc bộ gạch ECOM-09 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36809

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36810

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36809A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36810

  80.000100.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36810 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36810:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36810 thuộc bộ gạch ECOM-09 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36809

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36810

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36809A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36810

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811 thuộc bộ gạch ECOM-11 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36811

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36812

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36811A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36812

  200.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811A (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811A:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36811A (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch ECOM-11 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36811

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36812

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36811A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36812

  80.000100.000/m2
 • Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36812 (Nhẵn Mịn)

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36812:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Porcelain (Bán Sứ)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch Viglacera 30×60 ECOM-36812 thuộc bộ gạch ECOM-11 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số ECOM-36811

  + Gạch màu Đậm – Mã số ECOM-36812

  + Gạch viên Điểm – Mã số ECOM-36811A

  Gạch nền – Mã số ECOM-36812

  200.000/m2

Vua Gạch Rẻ cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường Viglacera đẹp, chất lượng

Gạch ốp tường đẹp từ lâu đã góp phần quan trọng tôn vinh được vẻ đẹp cho thiết kế của ngôi nhà. Ngày nay gạch càng có nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt hơn thu hút người tiêu dùng.

Tổng kho gạch Viglacera hiện đang phân phối những mẫu gạch ốp tường chất lượng nhất mà bạn có thể sở hữu. Và chúng tôi – Vua Gạch Rẻ – đối tác đồng hành cùng Viglacera sẽ giúp Viglacera trao tận tay gạch đến nhà của bạn.

Tổng kho gạch Vua Gạch Rẻ là cơ sở nhận phân phối những sản phẩm gạch ốp tường 30×60 chính hãng của thương hiệu Vilgacera. Với cam kết mang lại giá trị cho người tiêu dùng là chủ yếu, chúng tôi luôn nhập khẩu những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao của hãng để cung cấp tới khách hàng.

Vua Gạch Rẻ hiện cung cấp những mẫu gạch ốp tường Viglacera nào?

Hiện nay có nhiều thương hiệu gạch ốp tường trên thị trường với đa dạng những kiểu dáng và mẫu mã khác nhau cho khách hàng có thể lựa chọn. Vì thế hãy là một người tiêu dùng thông minh để tìm kiếm được thương hiệu uy tín nhất để sở hữu những viên gạch ốp tường 30×60 tốt nhất mang đến không gian tươi đẹp cho gia đình bạn.

Tổng kho gạch Vua Gạch Rẻ xin giới thiệu tới bạn mẫu gạch ốp tường của thương hiệu Viglacera, gạch men Ceramic chất lượng hàng đầu được nhiều người ưa chuộng hiện nay trong danh mục này.

Vì sao quý khách hàng nên mua gạch ốp tường Viglacera tại Vua Gạch Rẻ?

Chất lượng gạch ốp tường Viglacera:

Thương hiệu Vilgacera được nhiều người biết đến bởi cho ra đời những sản phẩm chất lượng hàng đầu hiện nay. Trong đó phải kể tới sản phẩm gạch ốp tường TTC giá rẻ được đánh giá rất cao từ những nhà đầu tư, kiến trúc sư.

Tất cả những sản phẩm gạch của thương hiệu Viglacera đều ra đời dựa trên lợi ích và giá trị đem đến cho người sử dụng. Do đó gạch ốp tường Viglacera có những tính năng vượt trội như sau:

– Khả năng chịu được va đập cao:

Ví dụ thế này, chúng ta đều biết ban công là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết do đó đòi hỏi sản phẩm gạch ốp lát tại đây phải chịu được những tác động của ngoại cảnh. Với công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất hiện nay, gạch ốp tường ban công Viglacera có độ bền cao cũng như thích nghi được bởi nhiều nền nhiệt độ khác nhau có thể sử dụng trong thời gian lâu dài.

– Khả năng chống thấm:

Sản phẩm gạch ốp tường của thương hiệu Viglacera có khả năng chịu được độ ẩm cao do đó không thể xảy ra hiện tượng nấm mốc trên bề mặt của mỗi viên gạch tạo được tính thẩm mỹ cao.

– Khả năng hấp thụ ánh sáng:

Đây được coi là một trong những tính năng ưu việt của gạch ốp tường Viglacera. Với việc hấp thụ được những tia UV giúp cho người sử dụng không bị chói mắt tạo được tính an toàn cao hơn.

Ngoài những ưu điểm vượt trội trên chúng ta có thể thấy được nguyên vật liệu sản xuất lên sản phẩm gạch này đều từ men, mực in được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha bởi thế mà gạch luôn sáng bóng, bền đẹp theo thời gian, thân thiện với người sử dụng.

Gạch ốp tường Viglacera có tính thẩm mỹ cao

Cũng như những loại gạch ốp tường Taicera chất lượng khác gạch ốp Viglacera vẫn giữ được những thiết kế như mẫu gạch thông thường khác như xương gạch cứng, tạo rãnh đặc biệt giúp gạch ăn vữa và bám chắc vào tường hơn mặt gạch bóng có khả năng chống xước, chống thấm tốt,…

Tuy nhiên, để tạo được tính thẩm mỹ cho không gian của mỗi ngôi nhà khi sử dụng, đòi hỏi gạch ốp tường Vilgacera có những ưu điểm nổi bật hơn từ công nghệ in phun màu kỹ thuật số. Chính công nghệ này đã tạo nên những họa tiết và hoa văn trang trí đẹp cũng như chân thực nhất cho mỗi viên gạch. Đó chính là sự khác biệt của gạch Viglacera so với những thương hiệu khác.

Mỗi hoa văn in trên gạch ốp tường Viglacera luôn tạo được điểm nhấn về sự tinh tế cũng như sang trọng cho không gian mà bạn sử dụng ốp lát. Do đó hãy thỏa thích lựa chọn những mẫu gạch mà bạn yêu thích cũng như màu sắc phù hợp với bản mệnh tạo nét không gian riêng cho ngôi nhà mình mà không cần lo lắng đến mức giá sản phẩm. Bởi sản phẩm gạch ốp tường này của Viglacera có mức giá tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình có thể sở hữu.

 

Gạch ốp tường Vilgacera thay thế sơn tường

Có nhiều hộ gia đình sử dụng gạch ốp tường Viglacera tốt để thay thế sơn tường bởi chất lượng gạch có độ cứng bền cao nên có thể sử dụng lâu dài giúp bạn tiết kiệm được chi phí sơn tường cũng như bảo dưỡng, sửa chữa.

error: Không được sao chép !!

Sản phẩm